CUỘC THI GREENOVATOR HACKATHON ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 

1.         GIỚI THIỆU VÀ ĐỊNH NGHĨA

 

1.1.         Các Điều khoản và Điều kiện này (“Điều khoản” hoặc “Thỏa thuận”) tạo thành một thỏa thuận pháp lý bằng văn bản ràng buộc giữa bạn, tức là người đăng ký hoặc người tham gia Cuộc thi (được định nghĩa dưới đây) hoặc người dùng của website Hackathon (“Người tham dự” hoặc “bạn”) và Người tổ chức. Bạn đồng ý với ràng buộc của các Điều khoản này bằng cách đăng ký tham gia sự kiện trên Trang web Hackathon (được định nghĩa dưới đây).

1.2.         Ban Tổ Chức (BTC) có quyền sửa đổi Điều khoản và Điều kiện này vào từng thời điểm theo quyết định riêng của BTC. Những sửa đổi này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ khi được BTC đăng trên Trang web Hackathon hoặc khi cung cấp cho Người tham gia bằng bất kỳ phương tiện nào khác. Người tham gia có trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản này để cập nhật các thay đổi. Bằng việc tiếp tục tham gia Cuộc thi và/ hoặc tiếp tục sử dụng sau khi BTC thông báo các thay đổi có nghĩa là Người tham gia chấp nhận và đồng ý với các thay đổi.

1.3.         Cuộc thi nhằm tập hợp các nhà phát minh trẻ từ khắp nơi trên Việt Nam.

1.4.         Các định nghĩa:

 

-       “Ban Tổ Chức” được hiểu là Công ty TNHH Bosch Việt Nam (Lầu 14, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam; Tel. (+84) 28 6258 3690), đơn vị tổ chức Cuộc thi.

-        “Cuộc thi” được hiểu là Cuộc thi Greenovator Hackathon 2021 mà bạn đăng ký tham gia. Cuộc thi được tổ chức dự kiến từ ngày 17/8 đến ngày 31/10/2021.

-        “Trang web/ Website Hackathon” được hiểu là các trang web sau do BTC sở hữu và vận hành: http://bosch-hackathon.com.vn/.

-        Công viên Phần mềm Quang Trung được hiểu là đơn vị đồng tổ chức Cuộc thi cùng với BTC.

 

-        “Chương trình” được hiểu là bất kỳ lịch trình, quy tắc ràng buộc và thông tin được BTC công bố trên Trang web/ website Hackathon liên quan đến Cuộc thi trong khuôn khổ của Điều khoản và Điều Kiện này.

-        “Bài dự thi” được hiểu [FNNKL(1] 

 

 

2.         NGÀY VÀ ĐỊA ĐIỂM CỦA CUỘC THI

 

2.1.         Địa điểm diễn ra Cuộc thi sẽ trực tuyến và trực tiếp tùy theo tình hình thực tế của Việt Nam và sẽ được quyết định bởi BTC.

 

2.2.         Địa điểm sẽ bắt đầu theo chỉ định được đề ra trong Chương trình. Những Người tham gia vẫn có thể nộp bài dự thi trong suốt thời gian diễn ra Cuộc thi.

 

3.         ĐĂNG KÝ CUỘC THI

 

3.1.         Bạn có thể đăng ký tham gia Cuộc thi bằng cách điền và nộp đơn đăng ký trong thời gian đã định. Khi đăng ký tham gia Cuộc thi, bạn phải cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin của mình cho BTC.

3.2.         Bằng cách tham gia vào Cuộc thi, tất cả Người tham gia chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này và đồng ý cho BTC xử lý thông tin cá nhân hoặc bất kì thông tin nào khác mà bạn cung cấp.

 

 

4.         THAM GIA SỰ KIỆN

 

4.1.         Bạn có thể đăng ký tham gia Cuộc thi một mình hoặc theo nhóm tối đa 3 người.

 

4.2.         Bất kỳ công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên đều có thể tham dự Cuộc thi mà không cần thông qua trước bất kỳ quy trình lựa chọn khác nào[FNNKL(2] .

 

4.3.         BTC không cung cấp máy tính hoặc bất kỳ thiết bị vật chất nào cho Người tham gia.

 

4.4.         BTC có thể chọn người chiến thắng cho Cuộc thitrong số các “Bài dự thi” do Người tham gia gửi và phát triển trong suốt Cuộc thi. Trong quá trình đánh giá, người thắng cuộc sẽ được chọn dựa trên phiếu bầu của Ban giám khảo  trực thuộc BTC và đơn vị đồng tổ chức. Các tiêu chí chấm điểm sẽ được công bố rõ hơn trong Ngày 1 của vòng Cuộc thi.

4.5.         Giải thưởng cho mỗi đội chiến thắng như sau:

 

      Giải nhất: 50.000.000 VND

      Giải nhì: 30.000.000 VND

      Giải ba: 15.000.000 VND

 

 

4.6.         Thông tin cụ thể của giải thưởng sẽ được xác định trước khi Cuộc thi bắt đầu. Giải thưởng có thể là tiền mặt, kinh nghiệm hoặc cả hai. BTC có quyền thay thế toàn bộ hoặc một phần giải thưởng nếu không thể trao giải thưởng vì bất kỳ lý do gì. Người tham dự tuyệt đối không được phép chuyển nhượng, thay thế giải thưởng, trừ phi được sự cho phép của BTC.

4.7.         BTC có quyền loại bất kỳ Người tham gia nào khỏi Cuộc thi vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình, ví dụ như do hành vi không phù hợp hoặc không đúng mực hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào của Cuộc thi hoặc các Điều khoản này. BTC có quyền hủy bỏ hoặc tạm dừng Cuộc thi vì bất kỳ lý do gì mà không cần nói lý do cho Người tham gia. BTC không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc bất tiện nào gây ra bởi việc hủy bỏ hoặc tạm ngừng Cuộc thi hoặc việc bạn bị loại.

4.8.         Người tham gia Cuộc thi phải tuân thủ các quy tắc sau:

 

-       Bạn phải tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ quy tắc bổ sung khác được BTC thông báo bất kỳ lúc nào;

-       Bạn phải từ 18 tuổi trở lên;

 

-       Bài dự thi của bạn không được chứa bất kỳ vi rút, phần mềm ngựa Trojan, sâu máy tính (worm), mã hiệu độc hại hoặc bất kỳ thành phần nào khác nguy hiểm hoặc gây hại;

-       Bài dự thi của bạn không được chứa bất kỳ nội dung nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền nào của bên thứ ba (bao gồm quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế), trừ khi bạn là chủ sở hữu của các quyền đó hoặc có quyền hoặc giấy phép sử dụng nội dung đó trong Bài dự thi của bạn trong phạm vi phù hợp với các Điều khoản này;

-       Bạn phải tôn trọng những Người tham gia khác và không có bất kỳ hành vi nào có thể bị coi là bắt nạt, quấy rối, làm mất danh giá, lăng mạ hoặc hạ thấp người khác.

 

 

5.         NỘI DUNG CỦA NGƯỜI THAM GIA TRÊN WEBSITE HACKATHON

 

5.1.         Người tham gia hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả nội dung mà họ đăng tải lên lên Trang web Hackathon (“Bài dự thi”). Người tham gia đồng ý rằng BTC không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ Nội dung của Người tham gia nào. Người tham gia phải luôn đảm bảo rằng Nội dung của Người tham gia không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc luật pháp nào. Hơn nữa, Nội dung của Người tham gia không được xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng hoặc bất hợp pháp.

5.2.         BTC không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nội dung của Người tham gia nào, cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến cá nhân nào có trong bất kỳ Nội dung nào của Người tham gia.  Để đảm bảo tuân thủ các Điều khoản này, BTC sẽ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ giám sát Nội dung của Người tham gia. Trong trường hợp BTC tin rằng bất kỳ Nội dung của Người tham gia nào vi phạm bất kỳ Điều khoản nào, quyền sở hữu trí tuệ, quyền cá nhân của bất kỳ người thứ ba nào hoặc bất kỳ luật hiện hành nào, BTC sẽ có quyền xóa Nội dung của Người tham gia đó.

5.3.         BTC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc sao lưu và/ hoặc lưu giữ bất kỳ Nội dung nào của Người tham gia. Trang web Hackathon sẽ không được sử dụng để hỗ trợ sao lưu cho bất kỳ Nội dung nào của Người tham gia.

 

5.4.         BTC có quyền tạo dữ liệu người dùng ẩn danh và dữ liệu thống kê từ Nội dung của Người tham gia. BTC sẽ bảo lưu mọi quyền sử dụng dữ liệu ẩn danh đó mà không bị giới hạn.

 

 

6.         QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

6.1.         Bằng cách tham gia Cuộc thi và chấp nhận các Điều khoản, Người tham gia sẽ:

 

-       tuyên bố và đảm bảo rằng Bài dự thi và nội dung của Bài dự thi là tác phẩm gốc và không vi phạm toàn bộ hoặc một phần của Quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người thứ ba nào. BTC sẽ không có bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại từ bất kỳ bên thứ ba nào;

-       đồng ý với việc tạo ra và không phân biệt việc thanh toán hoặc nhận giải thưởng tại Cuộc thi để chuyển nhượng: a) tất cả Quyền sở hữu trí tuệ cùng với tất cả các quyền, chức danh, quyền sở hữu và/ hoặc quyền lợi; và b) bất kỳ Quyền nhân thân nào trong quá trình dự thi và nội dung Bài dự thi cho BTC. BTC sẽ không xem xét Người tham gia hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc chuyển giao Quyền sở hữu trí tuệ đó;

-       đồng ý bồi thường cho BTC trước bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí liên quan và phát sinh do vi phạm các Điều khoản này;

-       đồng ý cho BTC toàn quyền cấp phép (li-xăng thứ cấp) cho việc sử dụng Bài dự thi miễn phí; cung cấp quyền miễn phí bản quyền và giấy phép để sử dụng Bài dự thi mà không bị giới hạn về thời gian và lãnh thổ bởi BTC (sao chép, phân phối, cung cấp theo yêu cầu, trình bày công khai, truyền thông cho công chúng, truyền lại, thay đổi), có quyền chuyển giao (li-xăng thứ cấp) việc sử dụng các tác phẩm được bảo vệ bản quyền để thách thức chủ sở hữu.

6.2.         Quyền sở hữu trí tuệ sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, ý tưởng, khái niệm, bí quyết, kỹ thuật xử lý dữ liệu, bản quyền, bằng sáng chế, thiết kế, phát minh, bí mật thương mại, phần mềm, mã nguồn và tài liệu, ghi chú, bản ghi nhớ và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác kèm theo Bài dự thi được tạo, phát minh và/ hoặc phát triển bởi Người tham gia và/ hoặc cùng với những Người tham gia khác trong quá trình tham gia Cuộc thi.

6.3.         Quyền nhân thân có nghĩa là bất kỳ và tất cả các quyền tác giả bao gồm hành vi công nhận và kiểm soát liên quan đến việc sử dụng hoặc phát tán Bài dự thi trong tương lai.

6.4.         Nếu việc chuyển nhượng bất kỳ quyền nào ở trên bị pháp luật ngăn cản, Người tham gia sẽ cấp quyền khai thác cho BTC trong phạm vi cho phép rộng rãi nhất.

 

 

7.         TRUYỀN THÔNG

 

7.1.         Bằng cách tham dự Cuộc thi, Người tham gia đồng ý cho BTC quay phim và/ hoặc chụp ảnh tại Cuộc thi và ghi lại bất kỳ dữ liệu nào khác liên quan đến việc tham gia. Người tham gia cũng đồng ý cho phép bất kỳ cảnh quay, bản ghi trên được xuất hiện trên  các kênh tiếp thị và truyền thông của Sự kiện, BTC và/ hoặc của bên thứ ba, mà không cần Người tham gia xem xét hoặc phê duyệt và sẽ không được bất kỳ bồi thường nào.

7.2.         Bằng cách tham gia Cuộc thi, Người tham gia đồng ý rằng Cuộc thi sẽ được ghi hình để làm tài liệu tham khảo, và do đó Người tham gia đồng ý cho thành phẩm mình thực hiện tại Cuộc thi được BTC sử dụng trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không độc quyền và miễn phí, cho mục đích quảng cáo và tiếp thị của Cuộc thi hoặc BTC, thông qua bất kỳ phương tiện nào, ví dụ như trong các bài đăng trên blog, video trực tuyến, mô tả trường hợp.

 

 

8.         BẢO MẬT

 

8.1.         Trong quá trình tham gia hoặc đăng ký Cuộc thi, Người tham gia có thể tiếp xúc với thông tin bí mật của BTC hoặc các đối tác của họ, dưới hình thức là một phần của thông tin cho Cuộc thi hoặc theo cách khác, chẳng hạn như kiến thức, bí quyết, dữ liệu hoặc bí mật và/ hoặc độc quyền của công việc kinh doanh, các mối quan hệ và các vấn đề tài chính của BTC hoặc các bên thứ ba liên quan cho dù có hoặc không được dán nhãn hoặc xác định là bí mật hoặc độc quyền (“Thông tin bí mật”), bao gồm nhưng không giới hạn các phát minh và kết quả của R&D, dịch vụ và kế hoạch tiếp thị, mã nguồn, mã đối tượng, khách hang, nhà cung cấp và kế hoạch kinh doanh, ngân sách, thông tin tài chính, giá cả, chi phí và những thông tin khác từ bên thứ ba.

8.2.         Người tham gia đồng ý rằng anh ấy/ cô ấy sẽ bảo vệ dữ liệu và Thông tin bí mật, và sẽ không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào trong suốt Cuộc thi và sau đó. Người tham gia đồng ý rằng họ sẽ chỉ sử dụng Thông tin bí mật trong và cho các mục đích của Cuộc thi và tuân theo tất cả các chính sách của BTC hoặc đối tác.

 

 

9.         PERSONALDATADỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

9.1.         BTC thu thập và xử lý dữ liệu, bao gồm dữ liệu cá nhân, liên quan đến việc đăng ký hoặc ứng dụng của Người tham gia trên Trang web Hackathon, đơn đăng ký hoặc tham gia Cuộc thi, chẳng hạn như thông tin liên hệ của Người tham gia, những dữ liệu nhận dạng khác, CV và thông tin liên quan đến Bài dự thi.

9.2.         BTC được coi là người kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân đó theo luật pháp, do đó, BTC sẽ thông báo cho các Người tham gia hoặc chủ sở hữu dữ liệu về các phương pháp xử lý trong Chính sách quyền riêng tư của Cuộc thi và xử lý dữ liệu cá nhân đó theo Chính sách quyền riêng tư có hiệu lực vào từng thời điểm. Bạn có thể tìm thấy Chính sách Quyền riêng tư của Cuộc thi Sự kiện trên Trang web Hackathon.

 

 

10.     THỜI HẠN

 

10.1.     Các Điều khoản này sẽ có hiệu lực đầy đủ trong khi Người tham gia sử dụng Trang web Hackathon hoặc tham gia Cuộc thi.

10.2.     Các Điều khoản này sẽ chấm dứt hoặc hết hạn thực hiện, trừ phi được đặc cách trong giới hạn thời gian nhất định.

 

 

11.    NGHĨA VỤ

 

11.1.     BTC sẽ nỗ lực để Cuộc thi duy trì hoạt động. BTC có quyền thay đổi nội dung, thời gian và/ hoặc địa điểm của Cuộc thi theo quyết định của BTC mà không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Người tham gia, miễn là sau khi thay đổi, các điểm cơ bản của Cuộc thi vẫn giống như đã quảng cáo ban đầu.

11.2.     BTC có quyền, định kỳ và bất kỳ lúc nào, sửa đổi hoặc ngừng theo quyết định của BTC, tạm thời hoặc vĩnh viễn, các chức năng và tính năng của Trang web Hackathon, mà không gây ra bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào với Người tham gia.

11.3.     Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, trong mọi trường hợp, BTC sẽ không chịu trách nhiệm với Người tham gia hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, do hậu quả hoặc trừng phạt nào, phát sinh từ việc đăng ký hoặc tham gia Cuộc thi hoặc từ việc sử dụng Trang web Hackathon hoặc cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp nào vượt quá giới hạn mà Cuộc thi Hackathon hoặc BTC cho phép Người tham gia sử dụng.

11.4.     Các bên liên quan của các Điều khoản này không hạn chế trách nhiệm pháp lý của họ đối với bất kỳ vấn đề nào, theo luật bắt buộc, không được phép hạn chế trách nhiệm pháp lý của họ (ví dụ: thiệt hại cho sức khỏe của một người).

 

 

12.     ÁP DỤNG LUẬT VÀ XỬ LÝ TRANH CHẤP

 

12.1.     Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam mà không liên quan đến xung đột của các quy tắc luật.

12.2.      Tất cả các tranh chấp sẽ được giải quyết một cách thân thiện. Nếu các bên không thể đạt được quyết định hòa giải tranh chấp pháp lý, thì tòa án có thẩm quyền của Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm giải quyết. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh hoặc liên quan đến Điều khoản này sẽ được đệ trình lên tòa án trong vòng 6 tháng sau khi phát sinh khiếu nại đó, nếu không, khiếu nại đó sẽ bị cấm vĩnh viễn.

 

 

13.     ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 

13.1.     Bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện này, không hợp lệ hoặc không thể thi hành ở bất kỳ khu vực tài phán nào, đối với khu vực tài phán đó, sẽ bị vô hiệu hóa ở mức độ không hợp lệ hoặc không thể thực thi mà không ảnh hưởng đến các Điều khoản còn lại hoặc đến khả năng thực thi của Điều khoản đó trong bất kỳ quyền tài phán khác. Các bên sẽ thương lượng một cách thiện chí để thay thế bất kỳ điều khoản nào như vậy bằng một điều khoản hợp lệ và có thể thực thi và phù hợp với ý định của các Điều khoản này, cho đến khi có thể thực hiện được một cách hợp lý.

13.2.     Đối với mục đích của Điều khoản này, “Trường hợp bất khả kháng” có nghĩa là bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát của BTC bao gồm nhưng không giới hạn, hành động của Chúa, đại dịch hoặc dịch bệnh, chiến tranh, nổi dậy, bạo loạn, bất ổn xã hội, hành động khủng bố, cháy, nổ, lũ lụt, trộm cắp thiết bị thiết yếu, v.v ... BTC sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu bạn không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều khoản này trong phạm vi sự cố xảy ra do Trường hợp bất khả kháng.

13.3.     Không có dịch vụ, đối tác hoặc công việc nào được tạo ra do các Điều khoản này.

 

13.4.     Bạn không được chuyển nhượng các quyền phát sinh từ các Điều khoản này cho bên thứ ba. BTC có quyền chỉ định các Điều khoản này cho các chi nhánh hoặc người kế nhiệm của họ như một phần của quá trình tái cấu trúc, sáp nhập, mua lại, bán tài sản hoặc những sự kiện khác của công ty.

13.5.     Bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này, không hợp lệ hoặc không thể thi hành ở bất kỳ thẩm quyền tài phán nào, đối với khu vực tài phán đó, sẽ vô hiệu ở mức độ không hợp lệ hoặc không thể thực thi mà không ảnh hưởng đến các Điều khoản còn lại của Điều khoản & Điều kiện này hoặc ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của Điều khoản đó ở bất kỳ khu vực tài phán nào khác. Các bên sẽ thương lượng một cách thiện chí để thay thế bất kỳ Điều khoản nào như vậy bằng một Điều khoản hợp lệ khác và có thể thực thi và nhất quán với ý định của các Điều khoản & Điều kiện này.

 

 

Ngày viết:TP. HCM, 17/08/2021